Portret van een jeugdadviseur

De rol van de jeugdadviseur wordt bepaald door datgene wat jongeren al voor elkaar doen: helpen, ondersteunen en beïnvloeden. Het antwoord op de vraag “wie is die jeugdadviseur?” is daarom in de eerste plaats “een gewone jongere die je vindt onder een hoop andere jongeren”.

De naam ‘jeugdadviseur’ is eigenlijk wat ongelukkig gekozen en doet denken aan een formele functie. Niets is minder waar. Een jeugdadviseur wordt als vriend aangesproken. Vaak gaat het om jongeren die al het imago hebben van ‘iemand die goed kan luisteren’, ‘iemand met veel ervaring’ en ‘iemand die je zeker kunt vertrouwen’.

Een jeugdadviseur word je niet want je bent het al.

De rollen van jeugdadviseurs
Op preventief vlak kunnen jeugdadviseurs verschillende taken opnemen. Die taken zijn geen extra opdrachten, maar zijn rollen die passen bij de spontane manier waarop jeugdadviseurs nu al hun vrienden helpen. We hebben ze expliciet gemaakt om op deze manier even stil te staan bij de eigen verschillende mogelijkheden en grenzen van een  jeugdadviseur. De mate waarin jeugdadviseurs deze verschillende rollen opnemen, verschilt van jeugdadviseur tot jeugdadviseur.
We onderscheiden acht verschillende rollen die jeugdadviseurs kunnen opnemen:

  1. Ondersteunen. Door zich betrokken op te stellen kan een jeugdadviseur een vriend met problemen er bovenop helpen. Ondersteunen zit in kleine dingen: oog hebben voor wat iemand dwarszit, naar iemands verhaal luisteren, samen leuke dingen doen om gedachten wat te verzetten…
  2. Verwijzen. Een jeugdadviseur is geen probleemoplosser. Daarvoor kennen ze de weg naar de professionele hulpverlening. Als het probleem te groot is, kan de jeugdadviseur de hulpvrager naar het JAC begeleiden.
  3. Informeren. Jeugdadviseurs kunnen zich actief bezighouden met het informeren van leeftijdgenoten. Ze kunnen ingaan op waarden- en normendiscussies. Een jeugdadviseur is zeker geen wandelende jongerengids/wikipedia. Maar weet wel waar hij/zij terechtkan voor correcte & up to date informatie.
  4. Feedback geven. Jeugdadviseurs staan niet onverschillig tegenover hun omgeving. Ze leren inspelen op problematisch gedrag dat wordt weggelachen of doodgezwegen. Ze leren taboes te doorbreken en dingen bespreekbaar te maken.
  5. Spiegelen. Dankzij de opleiding worden jeugdadviseurs zich meer bewust van hun eigen capaciteiten en beseffen ze dat ze met hun gedrag andere jongeren kunnen beïnvloeden.
  6. Signaleren. Jeugdadviseurs hebben een belangrijke betekenis voor de organisatie die met hen werkt. Ze geven signalen en houden het centrum alert voor wat er bij jongeren leeft.
  7. Een persoon, geen functie. In de peergroep waarin jeugdadviseurs zich bewegen, is het niet hun functie maar wel hun informele rol die centraal staat. In de eerste plaats wordt de jeugdadviseur als persoon en individu aangesproken. Vanaf het moment dat de jongere functioneert vanuit een structuur (de jeugdbeweging, het jeugdhuis, de speelpleinwerking,…) denkt en handelt hij immers vanuit een bepaalde invalshoek.
  8. Een baken voor vrienden. De opleiding en begeleiding maken de jeugdadviseurs in de eerste plaats bewust van de rol die zij spontaan opnemen. Dat stimuleert hen om die doelgericht uit te breiden. Het vergroot hun draagkracht om anderen te ondersteunen. Veel aandacht gaat ook naar het ontdekken van de eigen grenzen en het ontwikkelen van een persoonlijke stijl.
Page last updated on woensdag 01, september 2010 at 10:56