Doel en visie

In het project ‘jeugdadviseurs’ geven de JAC’s en jeugddiensten jongeren tussen 15 en 19 jaar een korte training zodat ze vrienden met vragen en problemen beter kunnen ondersteunen, helpen en indien nodig bij de professionele hulpverlening kunnen introduceren.

Één tot tweemaal per jaar organiseert het JAC/jeugddienst een korte opleiding voor een 12 à 15-tal jongeren tussen 15 en 19 jaar.De meeste JAC’s/jeugddiensten spreiden de opleiding over een weekend en aantal bijeenkomsten op woensdag- of zaterdagnamiddag.

Bij de start van het project lag het accent eerder op doorverwijzen. Jeugdadviseurs zouden ervoor zorgen dat jongeren vlotter de weg naar de hulpverlening zouden vinden. Zij horen en zien immers vaak als eersten de problemen van vrienden en kunnen hen gemakkelijker naar het JAC of andere jongerenhulpverlening doorverwijzen.

Maar al snel bleek dat jeugdadviseurs ook zelf hun vrienden goed verderhelpen door hen te informeren en te ondersteunen. Zodanig dat een doorverwijzing vaak niet meer nodig is. Daarom wordt er nu in de opleiding meer het accent gelegd op de verschillende manieren van ondersteuning die jongeren elkaar onderling geven. Ook uitwisseling van ervaringen en tips van jeugdavdiseurs zelf zijn een belangrijk onderdeel geworden in de opleiding.

Via ervaringsoefeningen en rollenspelen oefenen ze hun communicatie- en luistervaardigheden. Ze leren hun mening vormen over thema’s zoals vriendschap en seksualiteit en weten waar ze terechtkunnen voor informatie over eetstoornissen, drugs of jongerenrechten. Na de opleiding heeft het JAC nog regelmatig contact met de jeugdadviseurs. In onderling overleg organiseren ze maandelijks of tweemaandelijks een terugkomdag of follow-up.

Het is belangrijk om de band met de jeugdadviseurs te onderhouden en de mogelijkheid te creëren om ervaringen uit te wisselen. En als het nodig is, krijgen ze extra ondersteuning of informatie. De jeugdadviseurs worden zo vriend aan huis van het JAC/jeugddienst en vallen binnen voor een babbel of een borrel.

Zo ervaren JAC’s en jeugddiensten ook een belangrijke ‘return’: ze horen en zien hoe de jongeren -ervaringsdeskundigen bij uitstek- leven en denken. Dat geeft dan weer input om het aanbod beter af te stemmen op de vraag/behoefte van de doelgroep.

Of zoals een JAC-medewerker verwoordt:
“Jeugdadviseurs brengen je dichter bij de doelgroep. Op een spontane manier hoor je wat jongeren bezighoudt, hoe ze tegen de zaken aankijken,… ’t Is een tof groepje dat een nieuwe dynamiek brengt in het centrum.”

Page last updated on woensdag 01, september 2010 at 10:24