Educatief materiaal

Educatief materiaal:

Internetsoa.nl
Stichting Mijn Kind Online: Lespakket

Clicksafe
Clicksafe.be is een website van Child Focus in samenwerking met Sensoa en kwam tot stand met de steun van de Europese Commissie.
Op deze website vind je alle informatie die je zoekt over een veilig en verantwoord internetgebruik. Het internet en andere ‘nieuwe technologieën’ bieden heel veel mogelijkheden als je leert hoe er op een goede en positieve manier mee om te gaan. Materiaal leerkrachten

Ik weet wie ik ben
Educatieve map over holebiseksualiteit, uitgegeven door de Holebifederatie ism Gelijke Kansen Vlaanderen. Gratis downloadbaar: deel een, deel twee, deel drie.

Gender in de blender
“Gender in de blender” wil jongeren leren genuanceerd nadenken over zichzelf en over anderen. De thema’s gender en genderidentiteit spelen in op de identiteitsontwikkeling van jongeren

Vanaf 14 jaar. Het educatief pakket kan je hier downloaden.

Ben X
Ben is anders. Zijn leven zit vol vreemde rituelen. Hij lijkt te leven in zijn eigen universum, dat zich voor meer dan de helft afspeelt in de wereld van online computergames. In de echte, harde wereld van een technische school is het leven voor hem een dagelijkse hel, met twee kerels die hem het leven bijna letterlijk onmogelijk maken. Ben heeft een plan. Een plan van één woord: moord!Dan komt zijn internetvriendin Scarlite in zijn leven. Dat behoorde niet tot het plan.

Film over pesten, autisme, zelfdoding

educatief dossier voor de leerkracht
educatief dossier voor de leerling

WWW: Wij willen weg. Wij willen wonen. Wij willen werk.
op eigen benen staan (schoolverlaters uit het Beroepsonderwijs, het Deeltijds Onderwijs en het Buitengewoon Secundair Onderwijs)

Jongeren – meer specifiek jongeren uit het Beroepsonderwijs, het Deeltijds Onderwijs en het Buitengewoon Secundair Onderwijs – kunnen vaak moeilijk overweg met allerhande administratieve formaliteiten met betrekking tot het zoeken van werk, een woonst,… . Via een aangepaste werkvorm willen we die jongeren een stuk op weg helpen wanneer ze straks ‘op eigen benen’ staan.

Het ‘WWW’-pakket vertrekt van een muurkalender. De kalender die twaalf maanden telt, kaart twaalf thema’s (een woning zoeken, werk, omgaan met geld,… ) aan. Elk thema behandelt een aantal praktische tips en is voorzien van nuttige adressen en telefoonnummers. Via bijgevoegde stickertjes kunnen zaken die de nodige aandacht verdienen (huishuur betalen, een afspraak bij de dokter, vuilnis buitenzetten,… ) worden aangeduid op de kalender.

Naast de kalender, zijn ook deel 1 en 2 van het educatieve werkboek ‘WWW’ uitgebracht. In elk van de delen van het werkboek worden zes ‘maandthema’s’ van de kalender verder uitgediept. Naast het werkboek is er ook een handleiding voor de begeleider.

Handleiding deel 1 (pdf)

Handleiding deel 2 (pdf)

KJT: lessenreeks ‘weerbaarheid’

Een lessenreeks die  werkt aan het versterken van kinderen en jongeren. En zo werd een nieuwe reeks geboren: lessenreeks weerbaarheid, één voor de derde graad van het basisonderwijs en één voor de eerste graad van het secundair onderwijs.

In deze lessenreeks staat het werken aan weerbaarheid centraal. Mentale weerbaarheid bij kinderen en jongeren stimuleren betekent werken aan een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, het voelen en kennen van eigen grenzen en het kunnen inzetten van innerlijke kracht. Hierdoor voelen  jongeren zich beter in hun vel en krijgen ze meer vertrouwen in hun eigen mogelijkheden.

Lessenreeks ‘Weerbaarheid’ voor de 1ste graad van het secundair onderwijs

Lentekriebels

Relaties en seksualiteit zijn in elk mensenleven belangrijk, maar nogal wat mensen blijken het moeilijk te hebben om die op een zinvolle, gezonde manier te integreren in hun leven. Precies daarom is relationele en seksuele vorming zo belangrijk. Het helpt jongeren uitgroeien tot verantwoordelijke en respectvolle partners die van seksualiteit kunnen genieten.

Omdat seksuele voorlichting nogal vaak gericht is op de negatieve aspecten en de risico’s van seks, legt Sensoa dit jaar de klemtoon op de positieve kanten van seksualiteit. Het thema waar de hogere graden secundair onderwijs rond kunnen werken is “plezante seks”, het lager onderwijs kan het dan weer over “kriebels” hebben.

Los van al het educatief materiaal dat u al op deze site vindt, ontwikkelden we ook nieuw materiaal.
Kriebels in je lijf (1ste graad)
Plezier en seksualiteit (2de graad)
Plezante seks (3de graad)

Jongeren zelf kunnen ideeën opdoen dankzij een downloadbaar pakket vol concrete en realistische tips.

Bluf! – Gokken

Maar al te graag dromen jongeren ervan om snel rijk te worden met een spelletje poker en staan ze niet stil bij de gevaren die gepaard gaan met kansspelen.

Gratis te bekijken kortfilm Bluf! En het bijhorend pedagogisch dossier .

Page last updated on maandag 18, juli 2011 at 10:50