Alcoholcampagne

Alcohol + 16 & +18

ALCOHOL-banner-outlines

Alcohol of bier, wijn, champagne, wodka, cocktails, mixdrankjes… wie kent het niet? Bij alcohol denkt iedereen vaak aan plezier maken. Jongeren drinken omdat het feest is, omdat hun vrienden drinken. Maar alcohol kan ook minder leuke gevolgen hebben. Alcohol kan ook niet altijd en overal, denk bijvoorbeeld aan alcohol en verkeer.

Jongeren drinken beter geen alcohol. Ze zijn gevoeliger voor de effecten en kunnen er minder goed mee omgaan dan volwassenen: de hersenen zijn nog volop in ontwikkeling, jongeren kunnen onder invloed van alcohol moeilijker omgaan met probleemsituaties… Trouwens, hoe vroeger een jongere met het drinken van alcohol begint, hoe groter de kans is dat het later een drankprobleem krijgt.

De wet van 10 december 2009 is heel duidelijk, deze bepaalt dat geen alcohol mag verkocht worden aan jongeren onder de 16. Voor sterkedrank moet je minstens 18 zijn.

Bier en wijn (gegiste dranken) mogen niet verkocht worden aan wie nog geen 16 is. Gedistilleerde dranken zoals wodka, jenever en mixdranken mogen pas vanaf 18 jaar. Wil een jongere alcohol kopen, dan moet hij of zij kunnen bewijzen 16 of 18 te zijn. Hier vind je extra  info voor  jongeren en ouders.

In alle supermarkten, tankstation, nachtwinkels, krantenwinkels,brouwers… van de gemeenten Essen, Kalmthout en Wuustwezel hangen er reeds stickers op met deze boodschap en is het niet meer mogelijk om alcohol (-16) of sterke drank (-18) te kopen.

Wij beseffen maar al te goed dat  ‘geen alcohol onder de 16 en geen sterke drank onder de 18’ betrokkenheid en inzet van iedereen vraagt: jongeren, ouders, sociale omgeving, beleid, horeca, maar ook van jullie, de organisatoren van allerhande evenementen. Voor dit en volgende jaar kondigen politie en FOD (de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid) strenge controles aan op de verkoop van alcohol aan -16-jarigen en van sterke drank aan -18-jarigen. Bij inbreuken op de wet van december 2009, zullen er boetes van € 275 tot € 5500 per overtreding uitgeschreven worden.

Wij willen vanuit de gemeenten jullie geen extra regels opleggen, maar wel graag voorkomen dat jullie deze boetes moeten betalen en willen jullie helpen voldoende maatregelen te treffen zodat jullie evenement zeker in orde is met het naleven van bepaalde voorwaarden opgelegd door deze wet, zoals het aankondigen van de wetgeving over alcoholverkoop.

Daarom ondersteunen we jullie* met het gratis ter beschikking stellen van o.a. polsbandjes (+16 & +18) of stempels (+16 & +18), barbriefings, en spandoeken. Ook voorzien we enkele digitale bestanden o.a. voor de aankondiging op schermeneen barbriefing .  Op deze manier informeer en sensibiliseer de je bezoekers en ondersteun je de medewerkers in  het toepassen van de wet.

Het is een eenvoudig systeem.

– Eerst moet het materiaal bij  gereserveerd worden: je kan de datum van je evenement en andere nodige info mailen naar florence.gommeren@cawantwerpen.be. Let wel je aanvraag is pas officieel eens je het ontleencontract ondertekend bij ons hebt terug bezorgd. Dit vind je hier:  Reglement uitleenmaterialen

– Je krijgt gratis een aantal spandoeken, polsbandjes of stempels voor op jouw evenement.

– Op je evenement:
Je vraagt of je bezoekers hun leeftijd kunnen bewijzen en in ruil krijgen een stempel of polsbandje dat bij hun leeftijd hoort. Geen stempel = geen alcohol. Wil een 19-jarige geen alcohol drinken, dan heeft hij/zij ook geen bandje nodig.
– 16 = mag enkel frisdrank (en water natuurlijk) drinken =  geen bandje of geen stempel
+16 = mag frisdrank, bier en wijn drinken  = bandje of stempel +16
+18 = mag frisdrank, bier, wijn en sterke drank drinken = bandje of stempel +18

Jij informeert je tappers/doorgevers over de regels. Je print de barbriefing af en plakt ze op de toog.
Jij informeert de bezoekers door het ophangen van de spandoeken of via digitale schermen.

Al dit materiaal is gratis verkrijgbaar op het JACpunt! Voor meer info of het verkrijgen van materiaal kan je mailen naar florence.gommeren@cawantwerpen.be .

(*Dit materiaal staat enkel ter beschikking voor jeugdverenigingen, fuif- en evenementorganisatoren, sport- en cultuurverenigingen en de gemeentelijke instanties uit Essen, Kalmthout en Wuustwezel.)

Page last updated on donderdag 23, februari 2017 at 14:46