Geld – schulden

Informatie voor jou en je ouders over hoe je je studie kan financieren:
www.centenvoorstudenten.be

Rijksdienst voor Kinderbijslag:
www.rkw.be

Studietoelagen:
www.studietoelagen.be

Heb Nibud geeft informatie en advies aan mensen in Nederland over geldzaken:
www.nibudjong.nl

Online game van Nibud over hoe je met geld moet omgaan:
www.zondercashbenjenergens.nl

Informatie over schulden, schuldhulpverlening, rechten en plichten van schuldenaar en schuldeiser…
www.eerstehulpbijschulden.be

Het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling:
www.centrumschuldbemiddeling.be

De budgetplanner helpt je om een overzicht te maken van je inkomsten en je uitgaven.
www.budgetplanner.be

Alles over centen:
www.allesovercenten.be

Alle informatie over de belastingen:
www.minfin.fgov.be

Hoe goed kan jij met geld om? Test het hier!
Geldomgang

Wat voor geldtype ben jij?
Geldtypetest

Page last updated on dinsdag 24, januari 2017 at 16:49