De Sorrybox 2.0.

februari 8th, 20182:07 pm @


Ik wil iets goed maken
De Sorrybox  2.0. helpt kinderen en jongeren om het goed te maken na een ruzie op school of thuis.
Na agressie in de leefgroep, een pestsituatie binnen de jeugdbeweging of een conflict met hun lief.
Kinderen en jongeren maken een Sorrybrief of een gepersonaliseerde Sorrystrip.
De tools zijn ook toegankelijk voor kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking of een taalachterstand.
Technisch aangelegde jongeren maken een rapliedje of een animatiefilmpje. Met interactieve filmpjes op het videokanaal leren ze omgaan met conflicten.
Ik wil herstel begeleiden
De Sorrybox verzamelt allerlei methodieken waarmee begeleiders, leerkrachten en ouders aan de slag gaan om herstelgericht te werken.
Er zijn methodieken om samen met de jongeren stil te staan bij hun gedrag.
En om herstelvaardigheden te ontwikkelen in concrete opvoedingssituaties of op niveau van de organisatie.
Herstelgericht werken verbetert de relaties en het leefklimaat. Daardoor werkt het vaak beter dan straffen.
Deze visie krijgt meer en meer ingang in de opvoedingssector.
MPC Terbank ontwikkelde in 2014 de eerste versie van de Sorrybox.
Met de hulp van ICOBA en onder impuls van een Incentive Online hulpverlening voor Welzijn en gezondheid werd de Sorrybox nu fors uitgebreid.
Begeleiders en leerkrachten vulden de Sorrybox aan met eigen herstelgerichte praktijken.
SAM , steunpunt voor Mens en Samenleving, zette mee haar schouders onder het project.
Share
Tags: